× close

ประกาศ (โปรดอ่านก่อนเข้าใช้งาน)

สำหรับผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลแผนที่ สามารถสืบค้นได้ทันที (ไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ)

ในกรณีที่ต้องการสั่งซื้อข้อมูลแผนที่ จะต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ ก่อนการสั่งซื้อแผนที่


------------------------------------------------

ทั้งนี้ ในกรณีที่เดินทางมาซื้อแผนที่ด้วยตัวเอง ณ กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ทางกลุ่มจะ "ไม่รับเงินสด" รับเป็นเงินโอนเท่านั้น