การสำมะโนที่ดินการเกษตรกรรม

 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (แก้ไข)
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
 รายงานการสำรวจสำมะโนที่ดิน ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

หากท่านต้องการเอกสารและ/หรือแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ กรุณาติดต่อที่ กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3 โทร.02579-05

กรณีไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้ กรุณา Download โปรแกรม   PDF Reader ที่นี่ !!